توجه : این سایت در جهت تهیه آرشیو از محیط اینترنت راه اندازی شده و محتویات این سایت بصورت هوشمند و بدون دخالت نیرو انسانی جمع آوری گردیده.

موقعیت A : بصورت بنر با سایز  940 × 529، قیمت ماهیانه 150 هزار تومان | سه ماهه 400 هزار تومان

موقعیت B : بصورت لینک (Follow) ، قیمت ماهیانه 40 هزار تومان | سه ماهه 100 هزار تومان

موقعیت C : بصورت نبر در سایز 240x120 ، قیمت ماهیانه 50 هزار تومان | سه ماهه 120 هزار تومان

ایمیل :

شماره تماس :